Υποδεχόμαστε το νέο έτος στην πλατεία Αριστοτέλους

Υποδεχόμαστε το νέο έτος στην πλατεία Αριστοτέλους