Φιλανθρωπική συναυλία @Αίθουσα εκδηλώσεων εκπαιδευτηρίων «Απόστολος Παύλος»

Φιλανθρωπική συναυλία @Αίθουσα εκδηλώσεων εκπαιδευτηρίων «Απόστολος Παύλος»